Bærekraftig forretningsdrift – Åpenhetsloven


 
Airport Retail Group (ARG) sin visjon er å være den ledende detaljhandelaktøren på lufthavner i Norden og UK. Vår misjon er å tilby våre kunder det nyeste sortimentet innenfor Duty Free, Fashion og Accessoirer. En kombinasjon av høyprofilerte merker og typiske «value for money», kvalitetsprodukter.

Dette innebærer et stort ansvar og ARG er forpliktet til å være sosialt og miljømessig ansvarlig for alle våre handlinger. Vi tar dette ansvaret overfor alle våre kunder som kjøper våre produkter og overfor våre leverandører som deltar i produksjon eller distribusjon av våre produkter.

Som et detaljhandelselskap anerkjenner vi at aktivitetene våre har en miljømessig og sosial innvirkning, som stammer fra produktene vi forhandler og hvordan vi driver butikkene våre.    

ARGs strategi for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) er å drive virksomheten på en måte som minimerer de negative konsekvensene for mennesker og planeten, og som bidrar til samfunnet på en positiv måte.  Denne strategien inkluderer et kontinuerlig arbeid med å kartlegge vår ESG-påvirkning og å definere mål og tiltak for hvordan vi kan forbedre negative konsekvenser. 
 
Vår virksomhet omfatter sertifiseringer slik som Miljøfyrtårn og medlemskap i Grønt Punkt Norge. Vi jobber kontinuerlig og strukturert for å forbedre oss.

Basert på vår forpliktelse har vi satt opp Airport Retail Group's Supplier Code of Conduct (CoC) for å gjøre vår posisjon tydelig for alle våre leverandører. CoC for leverandører er en avtale om ansvarlig forretningsførsel, og alle våre leverandører må signere og forplikte seg til CoC.

CoC-prinsippene gjenspeiler ARGs etiske prinsipper og vår ESG-strategi. Vi krever at internasjonale menneskerettigheter respekteres og at våre avtaleparter ikke medvirker til brudd på disse. Avtaleparten skal også påse at arbeidstakernes lønn tilfredsstiller kravene til minstelønn, at arbeidstiden er i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og at arbeidstakerne har mulighet for tilstrekkelig hvile. I tillegg til menneskerettighetene omfatter CoC miljømessige krav og krav til bekjempelse av korrupsjon.
 

 

Åpenhetsloven

Loven skal fremme bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette gjelder selskapets egen virksomhet, leverandører og leverandørenes verdikjede.
 
Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for mulige brudd – og iverksette tiltak der det er nødvendig. Videre har virksomheten plikt til å informere om hvordan vi utfører aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.


Aktsomhetsvurdering

Det er viktig at ARG kan verifisere at både egen og våre leverandørers virksomhet blir drevet uten å sette grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i fare. ARG har derfor gjennomført en kartlegging for å forstå og identifisere hvilke risikoer og sårbarheter som eksisterer for våre leverandørers ansatte og i lavere nivåer i leverandørkjeden.
Denne kartleggingen dannet grunnlaget for videre undersøkelser og aktsomhetsvurderingsprosessen. Aktsomhetsvurderingen er risikobasert, noe som betyr at vi har prioritert områder hvor vi har identifisert potensiell høy risiko og hvor vi kan ha mest mulig positiv innvirkning. Vi har også gjort den samme vurderingen overfor våre andre forretningspartnere. 
 
Du kan lese hele redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven her: "Redegjørelsen"

 

Spørsmål?
Hvis du har spørsmål om hvordan ARG arbeider for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre forretningspartnere og i leverandørkjeden, kan du henvende deg til post@airportretail.no