Salgs- og leveringsbetingelser Airport Retail Group AS

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra airportretail.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

1. Parter 
Selger er: Airport Retail Group AS, Torpveien 130 , 3241 Sandefjord, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr: 989 254 960, E-post adresse: Collect@airportretail.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

2. Bestillings- og avtaleprosess 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
 
3. Opplysninger gitt i nettbutikken/ utsolgte varer
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Tilbud gjelder så lenge lageret rekker eller innenfor spesifisert tilbudsperiode.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift ved krav om dette.
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til, frakt, emballasje m.m. Vi forbeholder oss retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet tekniske feil, skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Airport Retail Group sin side, i annonser o.l. og/eller på produkter i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Airport Retail Group ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Betaling
Ved bestilling kan du kun betale i butikk, og da velge å betale med kort, eller kontant.
For informasjon om tilbakebetaling, se under punkt 10 om angrerett.
 
6. Ekspedering av ordre/ Leveranse
Vi leverer kun i butikk. Hvis bestillings frist på 6 timer ikke er overholdt, kan vi ikke garantere at bestillingen er ferdig plukket ved ankomst.  
Avvik kan forekomme under perioder med stor pågang. 
 
7. Personopplysninger
Når du handler på airportretail.no må du oppgi personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre betaling og leveranse. Airport Retail Group behandler alle personopplysninger i henhold til personvernregelverket. For detaljer, se Airport Retail Group’s personvernerklæring. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Airport Retail Group kundeservice på e-post kundeservice@airportretail.no
 
8. Reklamasjon
Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Ved eventuelle tvister følger airportretail.no Forbrukertvistutvalgets avgjørelser.
 
For informasjon om tilbakebetaling og retur av varer, se punkt 10 om angrerett. 
 
9. Angrerett
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper ut 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker.
Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.
Angreretten forutsetter at varen returneres innen 14 dager etter at vi har mottatt beskjed om bruk av angrerett og at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen. Dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. Kosmetikk er å anse som hygienevarer, ref. angrettsloven §22 g), og slike varer er ikke egnet for retur dersom forseglingen er brutt etter levering. Varer som ikke er å anse som hygieneartikler, vil Airport Retail Group kunne kreve kompensasjon for verdiforringelsen dersom forbrukeren bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover normal og nødvendig undersøkelse.
 
Ved tvist kan du sende inn klage til forbrukerrådet. Les mer om hvordan du går frem her, eller ta kontakt med forbrukerrådet her. 
 
Tilbakebetaling ved angrerett og reklamasjon 
Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at varen(e) er mottatt i retur eller reklamasjons sak er godkjent.
 
Retur av varer 
Dersom du ønsker å foreta en retur er dette kun mulig hvis du skal ut å reise. Har du spørsmål rundt din retur send en e-post til kundeservice@airportretail.no

For retur/kansellering/endring av "Klikk og Hent"-ordre må du ta kontakt med butikken du har bestilt varene i. Kontakt info finner du på flyplass/butikk menyen. 
 
 

Medlemsvilkår for Airport Retail Group (“ARG”) sin Kundeklubb

ARN sin Kundeklubb er et valgfritt medlemskap der du mottar tilbud og markedsføring.
 

1. Medlemskap og personopplysninger
ARNs Kundeklubb er et valgfritt medlemskap der du mottar tilbud og markedsføring. I tillegg får du rabatter og andre fordeler, samt generelle og særskilt tilpassede tilbud basert på dine preferanser. Når du blir kundeklubbmedlem aksepterer du bruk av informasjonskapsler på airportretail.no, samt disse medlemsvilkårene og gir samtykke til den behandlingen av personopplysninger du ønsker. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger.
 
ARNs Kundeklubb er et kostnadsfritt medlemskap som gjelder alle ARGs butikker, og på airportretail.no. Som medlem kan man registrere kjøp med innlogget konto eller medlemsnummer. Medlemskapet i ARGs Kundeklubb er personlig og kan ikke overdras til andre, og medlemskap tilkommer kun til privatpersoner som har fylt 16 år.
Samme person kan bare inneha ett medlemskap i ARGs Kundeklubb. Du kan opprette medlemskap i ARGs Kundeklubb i en av ARG sine butikker i Norge, via airportretail.no eller via ARGs Kundesenter.
For å sikre korrekt identitet kan ARG kreve fremlagt gyldig legitimasjon f eks førerkort eller pass.
 
2. Fordeler
·         Du får eksklusive tilbud i butikk og nettbutikk.
·         Du får våre kundeaviser på epost før postutsendelse.
·         Du får nyheter, tips og inspirasjon via våre nyhetsbrev på epost.
·         Du får rabattkode tilsendt pr. epost ved innmelding.
·         Det er gratis å være medlem.
 
3. Min side
Du finner dine samtykker og registrerte opplysninger, samt opplysninger om kjøp, kuponger, ønskelister og oppskrifter, når du er innlogget på airportretail.no.
Du kan melde deg av kommunikasjon fra våre tjenesteleverandører. ARG må imidlertid alltid kunne kommunisere med deg på e-post eller SMS for å kunne administrere medlemsforholdet. På airportretail.no kan du endre opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post, fødselsdato og nærmeste butikk.
 
4.Endringer
ARG forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene for ARGs Kundeklubb. Endring av medlemsvilkår vil bli informert om på airportretail.no. De til enhver tid gjeldende vilkår vil være tilgjengelig på www.airportretail.no/kundeklubb.
 
Ved endring i vilkår som krever aktivt samtykke, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet samtykke, forbeholder ARG seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom ARG beslutter å avvikle medlemskonseptet.
 
5. Avslutte medlemskap
Du kan når som helst avslutte medlemskapet under Min side på airportretial.no eller gjennom å kontakte ARGs Kundesenter, se kontaktinformasjon nedenfor. ARG har rett til å avslutte ditt medlemskap, eksempelvis ved mistanke om at medlemskapet misbrukes eller anvendes på ulovlig vis.
 
6. Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som ARG ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av og som hindrer ARG fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, som i forbindelse med kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor ARG sin kontroll, opphører ARG sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.
 
ARGs Kundesenter